Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on paź 11, 2018 in Mniejszej wagi |

O sarkazmie słów kilka – sarkastyczne poczucie humoru. Osoba sarkastyczna

O człowieku, który okazuje swoją złośliwość w stosunku do innych osób mówimy – jaki to jest sarkastyczny człowiek, jakie ma sarkastyczne zachowanie, jakie sarkastyczne poczucie humoru… Kto stosuje sarkazm? Czym w ogóle jest sarkazm? I, czy sarkazm równa się pojęciu humoru w ogóle?

sarkastyczne poczucie humoru

Sarkazm jest ironią, ale ironią spotęgowaną, bardzo negatywną. Ironii takiej używa się przede wszystkim w sytuacjach obronnych lub może pojawić się również, jako sposób na wyrażenie negatywnego nastawienia danej osoby do czegoś lub też kogoś. Sarkazm może pojawiać się właśnie w formie złośliwych uwag. Poprzez złośliwość dana osoba wyraża swoją krytykę w stosunku do zaistniałej sytuacji lub zachowania. Znane jest także stwierdzenie, że sarkazm jest ucieczką dla przegranych. Dlaczego? Ponieważ swoim sarkazmem przegrani próbują pokazać swoją wyższość mimo poniesionej klęski. Twierdzenie to można ująć też w taki sposób, że sarkazm jest przede wszystkim bronią osób słabych, zahukanych oraz takich, które nie mają innych argumentów. Sarkazm ma także niewiele do czynienia z humorem.

osoba sarkastyczna

Osoba sarkastyczna jest nielubiana w swoim otoczeniu. Nikt bowiem nie lubi słuchać złośliwości na swój temat. Nikt nie lubi krytyki i złośliwych uwag na zastaną sytuację. Złośliwość odczytywana jest tutaj jako atak, a nie jako humor. Taka osoba sarkastyczna jest najczęściej kimś, kto nie potrafi uszanować uczuć innych. Sarkazmem rani ich dotkliwie, wyśmiewa i czyni to w sposób zdecydowanie świadomy i często obraźliwy. Chce być na siłę także bardziej inteligentna niż jej otoczenie.