Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on sie 30, 2018 in Mniejszej wagi |

Kto to jest homofob? Homofobia w Polsce – homofobia po polsku.

Homofobia jest pejoratywnym terminem. Pojęcie to sformułowano całkiem niedawno. Pierwsza wzmianka o homofobii pojawiła się w 1969 roku w magazynie “Time”. Później powtórzył go amerykański psycholog, który był znanym aktywistą ruchu LGBT – George Weinberg.

kto to jest homofob?

Homofobia, czyli kto to jest homofob – to nie tylko lęk. Chociaż dosłowne tłumaczenie z greckiego członu fobia – “phóbos” mogłoby na to własnie wskazywać. Jest to jednak nienawiść wobec osób, które mają odmienną orientację seksualną. Należą do nich homoseksualiści, lesbijki. Natomiast w 2006 roku Parlament Europejski oficjalnie podjął decyzję o rozszerzeniu tej definicji także na biseksualistów i transseksualistów. Homofobię często określa się również jako zupełnie irracjonalny strach, czy też dyskryminację i awersję, jak pojawia się wobec homoseksualistów i homoseksualizmu. Homofobia bierze się z wierzeń, przekonań, a przede wszystkim zakorzeniona jest w stereotypach. Może przybierać różne formy – począwszy od dyskryminacji bezpośredniej, gdzie osoba homoseksualna jest traktowana gorzej lub pośredniej, niewyartykułowanej głośno.

homofobia po polsku

W Polsce homofobia pojawiła się niedawno. Do tej pory nigdy nie było dyskryminacji ze względu na upodobania seksualne. W świetle polskiego prawa, aby móc uprawiać seks, trzeba mieć co najmniej 15 lat. Nie ma tutaj znaczenia orientacja seksualna i płeć. Natomiast homofobia po polsku jest wywoływana przez różne ruchy polityczne. Pojawia się także bardzo często w kościele katolickim, a odmienność traktuje się zazwyczaj jak chorobę psychiczną.