Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on lip 17, 2017 in Reklama i marketing |

Siła lokalnej prasy

Media lokalne w wielu krajach zachodnich postrzegane są jako ważniejsze od tych ogólnokrajowych. Przede wszystkim są bliższe swoim odbiorcom, nawiązują do wydarzeń z konkretnego miejsca, a tym samym odpowiadają na zapotrzebowanie na lokalne informacje. Wielu teoretyków i badaczy mediów podkreśla, że przeciętny obywatel jest najbardziej zainteresowany tym, co dzieje się na jego własnym podwórku. Polityczne kłótnie na szczeblu państwowym wydają się blednąć w zestawieniu z lokalnymi aferami i konfliktami.

 

Jednak polska rzeczywistość wydaje się przeczyć tej regule. Owszem, ludzie są zainteresowani tym, co się dzieje wokół, ale przede wszystkim skupiają się na ogólnokrajowych wydarzeniach. Świadczyć może o tym chociażby ogromna przepaść pomiędzy mediami lokalnymi, często borykającymi się z kłopotami finansowymi, a tymi o charakterze ogólnokrajowym. Większość osób sięgnie po duży dziennik czy tygodnik, ewentualnie zajrzy do dodatku lokalnego. Natomiast gazety regionalne powoli wydają się zamierać. Podobnie jest z programami telewizyjnymi.