Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on paź 24, 2018 in Mniejszej wagi |

Co to jest karma? O karmie słów kilka – co to znaczy karma wraca

Karma zawsze wraca. Co to oznacza? Karma jest pojęciem abstrakcyjnym. Mówi się, że karma wraca życząc w ten sposób komuś szczęścia lub nieszczęścia. Życzenie zostało wywołane działaniem lub postawą tej osoby. To, co siejesz, będziesz zbierać – oznacza to samo, co pojęcie karma wraca. Dobro lub zło, które zostało raz wysłane w świat, powróci do danej osoby za każdym razem, czy to będzie wcześniej czy też później. Karma pojawia się w jakieś formie, pod jakąś postacią. Jest energią dobrą lub złą zamienioną w uczynki lub skutki tych uczynków, bądź działanie osób trzecich.

Co to jest karma?

Karma jest pojęciem, które wywodzi się z religii Dalekiego Wschodu. Przede wszystkim w buddyzmie, hinduizmie i wszystkich religiach karmicznych, jest to swego rodzaju przyczyna. Pojmuje się ją w sensie prawa przyczyny i skutku. Natomiast samo filozoficzne podejście do pojęcia karmy różni się między tradycjami. Wspólne wyjaśnienie karmy to stwierdzenie, że wszystkie czyny tworzą przyszłe doświadczenia. Dlatego też każdy człowiek jest odpowiedzialny za własne życie. Odpowiada za cierpienie i szczęście, jakie sprowadza na siebie, a jednocześnie na innych. Dlatego też twierdzi się zazwyczaj, że karma powraca.

Powrót karmy – co to znaczy karma wraca

Co to znaczy karma wraca? Najprościej można ująć to tak. Jeśli popełniamy złe czyny, spotka nas za nie określone nieszczęście. Jeśli niesiemy ze sobą dobro, nawet w bardzo drobnych i nielicznych uczynkach, ono do nas wróci pod jakąś określoną postacią. Tak się dzieje zawsze. Karma to nasze przeznaczenie będące skutkiem naszych działań.