Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on lip 17, 2017 in Internet |

Odmienne oblicza reklamy

Reklama kojarzy się z nakłanianiem do kupowania różnego rodzaju rzeczy lub nabywania usług. Faktycznie najczęściej jej celem jest zwiększenie sprzedaży, nie zawsze jest to jednak reguła. Najprostsza definicja przekazu reklamowego odwołuje się do kształtowania postaw. Mogą to być zachowania konsumenckie, ale także społeczne czy obywatelskie. Istnieje bowiem co najmniej kilka rodzajów reklam, ale wszystkie mają za zadanie dotrzeć do określonej grupy i nakłonić ją do zrobienia czegoś.

 

Tak więc w przypadku najpopularniejszych i najbardziej powszechnych reklam komercyjnych celem będzie zachęcenie do pójścia do sklepu i skorzystania z oferty danego producenta lub sprzedawcy. Rolą reklamy społecznej będzie wzbudzenie zainteresowania problemem społecznym i zachęcenie ludzi do zaangażowania w pomoc. Choć pomiędzy przekazem o charakterze społecznym a reklamą polityczną wydaje się być przepaść, to ta ostatnia także odwołuje się do postaw. W tym wypadku chodzi jednak o zachowania obywatelskie i przekonanie odbiorców o wartości wyborów lub głosowania na konkretne ugrupowanie lub kandydata.