Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on mar 28, 2017 in Mniejszej wagi |

Prawa rowerzysty na drodze

Rowerzysta będąc uczestnikiem ruchu drogowego posiada swoje prawa i obowiązki.

Kto może jeździć rowerem?

Do prowadzenia roweru bez odpowiednich dokumentów uprawniona jest każda osoba, która ukończyła 18 rok życia. Jeżeli osoba nie skończyła jeszcze 18 lat, może poruszać się na rowerze jednak pod warunkiem posiadania odpowiednich dokumentów. Dzieci poniżej 10 roku życia, jeździć na rowerze mogą jedynie pod opieką osoby dorosłej.

Gdzie jeździć rowerem?

Prawa rowerzysty wyznaczają ścieżki i drogi rowerowe jako najbardziej odpowiednie miejsca do prowadzenia pojazdu. W przypadku ich braku, należy jeździć jezdnią razem z samochodami. Korzystanie z chodników jest możliwe tylko w konkretnych przypadkach:
– kiedy jest opiekunem dziecka młodszego niż 10 la, które kieruje rowerem,
– jeżeli jedziemy drogą, na której dopuszczalna prędkość przekracza 50 km na godzinę, pod warunkiem, że nie ma wydzielonej ścieżki dla rowerzystów, a chodnik ma szerokość minimum dwóch metrów
– kiedy panują złe warunki atmosferyczne i jeżdżenie po jezdni może być niebezpieczne dla rowerzysty.

Przepisy dają rowerzyście pierwszeństwo na przejazdach rowerowych w przypadkach, gdy prowadzący samochód skręca z drogi głównej w prawo bądź w lewo. Rowerzysta powinien trzymać się prawego pasa jezdni i jego lewej krawędzi.