Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on maj 28, 2021 in Reklama i marketing |

Dlaczego tłumaczenia przysięgłe są takie ważne?

Tłumaczenie przysięgłe to dokumenty, który zostały podpisane i opieczętowane przez uprawnionego tłumacza. Można powiedzieć, że tłumacz przysięgły jest lingwistą wyznaczonym przez Ministerstwo Sprawiedliwości do wykonywania tłumaczeń urzędowych. Z punktu widzenia prawa tłumaczenia przysięgłe ma taką samą wartość, jak inne dokumenty urzędowe. W niektórych przypadkach dokumenty prawne muszą być poświadczone przez tłumaczy przysięgłych, aby można je było uznać za równoważne z tekstem oryginalnym.

Kiedy konieczne jest tłumaczenie przysięgłe?

Najczęściej tłumaczenia przysięgłe są niezbędne przy przekładzie aktów stanu cywilnego, takich jak:

  • akt urodzenia,

  • akt ślubu,

  • akt zgonu

Oprócz tego niezbędne jest przetłumaczenie wszystkich aktów notarialnych, np. testamenty, umowy małżeńskie czy pełnomocnictwa, a także świadectwa i dyplomy, które potwierdzają wykształcenie, dokumenty ubezpieczeniowe, bankowe sądowe, a nawet te umożliwiające rejestrację sprowadzonego z zagranicy samochodu.

Kto może zostać tłumaczem przysięgłym?

W Polsce zawód tłumacza przysięgłego jest zawodem regulowanym ustawą. Każdy kto chce wykonywać tłumaczenia musi zdać państwowy egzamin, a także zostaje wpisany na listę Ministerstwa Sprawiedliwości. Każdy tłumacz ma również własny wzór podpisu, którym ma obowiązek posługiwać się przy uwierzytelnianiu dokumentów. Co ważne, nie może go zmieniać i za każdym razem podpis musi być taki sam.

Różnice między tłumaczeniem przysięgłym a zwykłym

Pierwszą podstawową różnicą między tłumaczeniem przysięgłym a zwykłym jest to, że tłumacz przysięgły ponosi pełną odpowiedzialność prawną za przekład, który wykona. Tłumaczenie przysięgłe może sporządzić tylko i wyłącznie osoba do tego uprawniona, posiadająca niezbędne kwalifikacje potwierdzone państwowym egzaminem. Wszystkie pisma i dokumenty urzędowy, aby miały moc prawną nie mogą być przetłumaczone przez zwykłego tłumacza. Natomiast może on wykonywać przekłady wszystkich innych pism, np. listów.

Ile kosztuje tłumaczenie przysięgłe?

Ceny za tłumaczenia są różne w różnych częściach kraju, ale zależą także od popularności języka z jakiego lub na jaki są przekładane. Można powiedzieć, że najtańsze będą tłumaczenia z angielskiego, niemieckiego, francuskiego, w przeciwieństwie do języków azjatyckich lub afrykańskich. Warto wiedzieć, że w Polsce nie ma żadnego tłumacza przysięgłego języka estońskiego. Być może zainteresuje to kogoś, kto potrafi biegle posługiwać się tym językiem i zachęci go to do zdania egzaminu i podjęcia pracy w charakterze tłumacza?