Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on lip 17, 2017 in Reklama i marketing |

Znaczenie współczesnych mediów

Na pytanie o najważniejsze dobro współczesnego świata można odpowiedzieć krótko: informacja. To ona odgrywa główną rolę w życiu ludzi. Jej posiadanie pozwala na rozwój i aktywne działanie, brak prowadzi natomiast do zmarginalizowania. Skoro informacja jest tak ważna w życiu, nie powinna dziwić popularność jej źródeł, a więc środków komunikowania masowego. Od prasy po Internet, wszystkie postrzegane są jako istotne elementy, które zwyczajnemu człowiekowi dostarczają wiedzy o otaczającym go świecie.

Czy jednak jest to prawda?

Po części na pewno, ale w dużym stopniu media są idealizowane przez znaczącą grupę odbiorców. A wszystko przez utopijny obiektywizm i dążenie do sensacji. Sami dziennikarze podkreślają, że nie da się schować własnych poglądów i odczuć, by w sposób zupełnie zdystansowany pokazać otaczającą rzeczywistość. Każdy reporter patrzy bowiem na świat przez pryzmat własnych doświadczeń i emocji, a to z kolei rzutuje na ostateczny kształt materiału. Jednocześnie wydawcy bez skrępowania przyznają, że w starciu powagi i sensacji, zawsze wygra ta ostatnia.