Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on wrz 14, 2020 in Mniejszej wagi |

Instalacja elektryczna na działce

Wykonanie instalacji elektrycznej to podstawowa inwestycja w budownictwie. Bez elektryczności nie wyobrażamy sobie przecież codziennego życia. Instalacje elektryczne pojawiają się już nie tylko w mieszkaniach czy domach wolnostojących ale też w domkach działkowych.
Jednym z etapów wykonania instalacji elektrycznej jest ułożenie kabla w ziemi i umiejętne poprowadzenie – tak aby nie wyrządzić niepotrzebnych zniszczeń w naszym ogrodzie.
Jest to działanie żmudne i skomplikowane, wymagające wiedzy i czasu dlatego zdecydowanie warto skorzystać w tym przypadku z usług profesjonalnej firmy elektrycznej.

Jak przebiegają tego typu prace

Układając kable w ziemi, należy pamiętać o zachowaniu odpowiedniej głębokości: i tak kabel bez osłony wymaga głębokości 70 cm, kabel ułożony pod ścieżką z płyt chodnikowych może być ułożony na głębokości 50 cm zaś jeśli jest kabel umieszczony jest w rurze osłonowej, to wówczas można go ułożyć na głębokości 40 cm. Układając kabel, wykonuje się rów głębszy o 10 cm po to aby pod ułożonym kablem zrobić dodatkowo podsypkę z piasku. Od góry kabel również jest przysypywany dziesięciocentymetrową warstwą piasku a następnie rów wypełnia się gruntem rodzimym. Następnie 25 cm nad kablem układana jest taśma ostrzegawcza z niebieskiej folii. Taśmę tę umieszcza się wzdłuż całej trasy kabla. Ułożony kabel osłania się na całej długości szczególnie zaś w miejscu wprowadzenia kabla do budynku, w przejściach przez ściany i stropy, na odcinkach prowadzonych po ścianie budynku, na skrzyżowaniach z innymi sieciami podziemnymi oraz w miejscach, gdzie kabel mógłby zostać uszkodzony mechanicznie. W miejscach skrzyżowania kabla z innymi sieciami (sieć wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa lub skrzyżowanie z innymi kablami) osłona powinna sięgać po 50 cm w obie strony poza miejsce skrzyżowania. Wytyczne mówią również wyraźnie o zachowaniu niezbędnej odległości w pionie między kablem a krzyżującym się z nim lub biegnącym równolegle innym rurociągiem (kablem) – odległość ta musi wynosić minimum 50 cm zaś w przypadku gdy rurociągiem przepływa materiał łatwopalny musi to być co najmniej 100 cm. Odległość w poziomie między dwoma kablami musi wynosić co najmniej 10 cm. Osłonę kabla stanowi najczęściej rura PCW o średnicy co najmniej o połowę większej niż średnica układanego kabla – może to być rura gładka, sztywna albo elastyczna.
Jak więc widzimy, układanie kabla w ziemi wymaga ogromnej precyzji, fachowej wiedzy oraz umiejętności czytania planów. Jest to działanie skomplikowane i dlatego, planując je, warto skorzystać z usług wykwalifikowanej firmy świadczącej podobne usługi. Wówczas zyskujemy pewność dobrego i bezpiecznego wykonania prac.

Koszt instalacji

Koszty usługi jaką jest ułożenie kabla w ziemi cena sa bardzo różne, w zależności od firmy, miasta/regionu a także stopnia zaawansowania prac. Cenniki, które możemy znaleźć w Internecie mają charakter orientacyjny ponieważ wyceny dokonywane są zawsze indywidualnie. Na ostateczną cenę wpływ mają wielkość i rodzaj prac, czas ich wykonania, rodzaj obiektu, warunki realizacji, dodatkowe czynności jakie trzeba wykonać itp. Koszty nie obejmują również niezbędnych materiałów, dlatego i to musimy uwzględnić biorąc pod uwagę cenę. Biorąc pod uwagę koszt ułożenie kabla w ziemi cena musimy wziąć pod uwagę prace takie jak: wykop ręczny, wykonanie podsypki z piasku, ułożenie kabla i zasypanie wykopu. Przykładowe ceny mogą wyglądać następująco: wykonanie wykopu to cena ok. 20 zł/mb, wykonanie podsypki 4-5 zł/mb, ułożenie kabla to koszt 6-8 zł/mb (zależne od średnicy) zaś zasypanie wykopu kosztować będzie 8 zł/mb.