Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on lis 6, 2020 in Reklama i marketing |

10 kluczowych korzyści z badań rynku

Badanie rynku jest dostępne jako usługa pomagająca każdej firmie, usługodawcy, osobie lub organizacji w podejmowaniu lepszych, bardziej świadomych decyzji. Im więcej badań jest uwzględnionych w strategicznych planach firmy, tym lepiej jest przygotowany do radzenia sobie ze zmieniającym się otoczeniem, w którym działa. Oto lista przedstawiająca główne zalety inwestowania w badania marketingowe:

Pomaga firmom wzmocnić ich pozycję

Wiedza to potęga. Skorzystaj z badań rynku, aby uzyskać lepszą perspektywę i lepsze zrozumienie rynku lub grupy docelowej, i upewnij się, że Twoja firma wyprzedza konkurencję.

Minimalizuje ryzyko inwestycyjne

Jest to prosta, ale niezwykle ważna i często krytyczna kwestia biznesowa. Wydawanie tego, co często stanowi tylko niewielką część inwestycji, na badania i testowanie rynku, produktu, koncepcji lub pomysłu, ma rozsądny sens biznesowy.

Identyfikuje potencjalne zagrożenia i szanse

Zarówno badania terenowe, jak i badania wtórne mogą być wykorzystane jako polisa ubezpieczeniowa od obu oczywistych zagrożeń na drodze. Połączenie tego z niektórymi badaniami w celu głębszego sondowania może uwypuklić pewne możliwości lub znaki ostrzegawcze, które w przeciwnym razie zostałyby pominięte.

Pomaga odkryć mocne i słabe strony twojego konkurenta

Bardzo ważne jest przyjęcie podejścia „szeroko otwartego oka” do każdego projektu dotyczącego badania rynku, dlatego często zaleca się współpracę z agencją badań rynku w celu zapewnienia całkowicie bezstronnego raportowania. Wykorzystaj wyniki badań, aby dostosować i wyciągnąć wnioski z własnych słabości, jednocześnie wykorzystując zdobytą wiedzę z analizy konkurentów, aby wykorzystać przewagę i wyprzedzić konkurencję.

Ułatwia planowanie strategiczne

Co stanowi podstawę Twojej strategii biznesowej? Jeśli jest to oparte na dowodach i poświęciłeś czas na zainwestowanie we własne badania, możesz mieć pewność, że dałeś sobie najlepszą szansę na osiągnięcie celów biznesowych.

Pomaga dostrzec pojawiające się trendy

Przewaga w biznesie często polega na byciu pierwszym, byciu najlepszym lub robieniu czegoś, o czym nikt inny nie pomyślał. Kluczową dyscypliną jest regularne sprawdzanie tego, co jest na topie. Porozmawiaj ze swoją agencją lub konsultantem na temat zakresu technik, które możesz zastosować do wykrycia i wykorzystania tych trendów.

Pomaga firmom wyprzedzać konkurencję

Bycie najlepszym wymaga nieustępliwości w ciągłym dostosowywaniu podstaw do ciekawości i chęci wprowadzania innowacji. Wiedza na temat wykorzystania wyników i spostrzeżeń uzyskanych z badań rynku, badań odbiorców i badań danych jest kluczem zarówno do osiągania postępów, jak i do wyprzedzania.

Zapewnia prognozy przychodów

Prognoza rynku jest podstawowym składnikiem analizy rynku przewidującej przyszłe liczby, cechy i trendy na rynku docelowym. Potencjalnych klientów można następnie podzielić na segmenty. Chcesz skupić się na najlepszym rynku – niekoniecznie największym lub rynku o największym wzroście – będzie to ten, który pasuje do Twojego profilu firmy.

Koncentruje się na potrzebach i wymaganiach klientów

Jest tak wiele ważnych powodów, aby utrzymać klientów w centrum wszystkiego, co robisz w biznesie, i to samo dotyczy badań. Dzięki tak wielu sposobom docierania do klientów za pomocą stron internetowych, społeczności, ankiet telefonicznych, wywiadów, badania rynku pozwalają zwracać uwagę na to, gdzie można poprawić swoją ofertę, obsługę klienta lub ofertę produktów.

Pomaga ocenić sukces firmy na podstawie testów porównawczych

Badania wykazują, że firmy, które porównują wyniki, osiągają szybszy wzrost i większą wydajność niż te, które tego nie robią. Wykorzystaj badania rynku do badań konkurencji, badań zaangażowania pracowników oraz do podkreślenia luk w wydajności lub wiedzy oraz obszarów potencjalnego wzrostu. To otworzy Twoją firmę na myślenie o nowych metodach, pomysłach i narzędziach zwiększających efektywność Twojej firmy.